Stacks Image 276

Mentor og Job er en privat virksomhed, der har differentierede tilbud, som kan tilpasses den enkelte kommunes behov. Vi udfører mentoropgaver, når erhvervstilknytningen kræver ekstra støtte og henvender os til borgere, der har en kompleks problemstilling, der gør at de ikke uden videre kan passe ind i uddannelsessystemet eller har kunnet opnå eller fastholde fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi har erhvervskonsulentbistand både i form af afklarende og motiverende samtaler forud for et praktisk erhvervsafklaringsforløb eller når borgerens forløb er gået i stå og kræver støtte og hjælp. Herudover tilbyder vi undervisning og supervision i grupper og individuelt.

Mentor og Job har differentierede tilbud, som kan tilpasses den enkelte kommunes behov. Mentorkontakten er med fokus på de grundlæggende forudsætninger for, at borgeren bliver i stand til at kunne deltage i et uddannelses- og erhvervsrettet tilbud. Borgerne er i Jobcenteret typisk vurderet aktivitetsparate. Indsatsen er tilrettelagt, så der i starten kan være flere hjemmebesøg med henblik på at få etableret et parallelforløb, der består af både behandlingstilbud og et virksomhedsafklarende forløb. Det kan handle om at få reduceret og håndteret praktiske udfordringer i hverdagen, som besværliggør stabiliteten og overskud til at deltage i aktivitet og forløb.
Projekt sunde vaner er et tværfagligt dagtilbud for borgere med overvægt, hvor fokus er rettet mod forberedelse til uddannelse og job. Tilbuddet er tænkt til kvinder i aldersgruppen 18-65 år, der grundet deres overvægt, ikke er i stand til at opnå tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelsessystemet. Temaerne bygger på at få implementeret sunde vaner ind i borgernes livsstil og vise, at man leve sundt selv på kontanthjælp. Temaerne er fx fysisk træning, kostvejledning, stresshåndtering, kost og ernæring og afspænding.
I Ressourcehuset vil der ugentligt være forskellige temaer og holdundervisning, som tilpasses individuelt til den unges behov. Der kan være træning i at bruge offentlig transort, søge bolig og planlægge og lave mad. Tilbuddet er primært tænkt til borgere i aldersgruppen 18 - 30 år, der typisk har kompleks problemstilling hvor bl.a. psykiske udfordringer gør, at de ikke uden videre kan passe ind i uddannelsessystemet. Virksomhedspraktik ses som en meget vigtig del af tilbuddet i Ressourcehuset. Borgeren møder fast hver uge fra kl. 10 til kl. 14.